Weerklank voor overlevers van kindermishandeling

Steun goede doelen rond kindermishandeling

Wist je dat de internationale academische wereld schat dat in Westerse regio’s zoals Vlaanderen 10 tot 15% van de mensen opgroeit in situaties met veelvuldige en ernstige negatieve levensgebeurtenissen zoals mishandeling en conflicten tussen de opvoedende partners? 

Wist je dat de gevolgen van deze situaties een leven lang kunnen meegaan en dat we daar nauwelijks over praten? 

Waar niet over gesproken wordt, bestaat niet. Wie geen stem heeft, kan niet groeien. Jij kan mee het status quo doorbreken en echt verschil maken door overlevers van kindermishandeling te steunen. Ze zullen ons allen veel teruggeven door hun ervaring in te zetten als ervaringsdeskundigheid.

Echo-Lotgenotenwerking is kunnen opstarten met tijdelijke financiële steun van het VECK. De verdere werking is volledig afhankelijk van subsidies en giften. Echo en het VECK voeren dan ook een ononderbroken inspanning om de broodnodige fondsen te werven. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

“De lotgenotenwerking geeft me kracht, troost, inzichten en het gevoel niet alleen te zijn.
Ik sta sterker in mijn schoenen nu.”

Echo-jongen met vlieger

Jouw steun vindt hier weerklank

Onze roep om ondersteuning weerklinkt als een echo, steeds opnieuw. Telkens wanneer een getuigenis ons bereikt, worden we gesterkt in onze overtuiging dat we goed bezig zijn. Dat we helpen. Dat geeft ons de kracht om opnieuw te vragen: “Help ons helpen.”

“Bij Echo hoor ik mijn eigen verhaal in dat van de anderen…
daar zie ik van hoe ver ik kom. Dan voel ik hoe krachtig we zijn.”

Giften

Giften zijn aftrekbaar en welkom op het volgende bankrekeningnummer:

BE80 3631 6825 9977 
Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw
Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel 
Met de mededeling: Echo lotgenotenwerking

Mail: anna.defossez@expertisecentrumkindermishandeling.be

Ze vinden hier zonder enige twijfel de nodige weerklank.
Zo wordt de echo versterkt.
Waarvoor onze dank.