Weerklank voor overlevers van kindermishandeling

Wat maakt dat kinderen, jongeren en volwassenen die opgroeiden met geweld, verwaarlozing of misbruik groei kennen in het leven en hun leven als zinvol ervaren? Wat hebben ze daarvoor nodig en hoe kunnen we hen daarbij helpen?

Het zijn lastige vragen. Veel te veel mensen dragen een leven lang de sporen van het geweld dat ze ondergingen als kind. Naar schatting groeit 15% op in een omgeving waar meerdere negatieve, ingrijpende ervaringen samen voorkomen zoals fysiek geweld, emotioneel geweld, verwaarlozing of disfunctionele gezinsdynamieken. Velen komen dit te boven, maar de kans op problemen die een leven lang meegaan, is te groot. Kindermishandeling is een van de sterkste voorspellers van o.a. psychische problemen, slechte gezondheid, slechte huisvesting en relationele problemen.

Het antwoord op die vragen willen we niet aan het nattevingerwerk overlaten. We hebben kinderen, jongeren en volwassenen nodig die hun ervaring willen uitwisselen met elkaar en delen met professionals en de samenleving. Ervaringsdeskundigheid is een prioriteit en een fundamenteel onderdeel van wat we expertise noemen. We hebben het nodig voor kinderen die nu geweld meemaken, voor volwassenen die nu omgaan met de trauma’s uit het verleden, voor de professionals die hulp moeten bieden en voor het beleid en de hele samenleving die kansen voor zichzelf en haar leden wil bieden. We moeten dat doen omdat het effectief en efficiënt is voor iedereen, niet omdat het liefdadig is.

Zonder die ervaring zijn we eenogige wezens met gebrek aan dieptezicht en oogkleppen. Zonder de ervaring zitten we in de ivoren toren. Zonder de ervaring zijn we simpelweg geen experten. Zonder de ervaring zijn we vooral met onszelf bezig in plaats van steun en vooruitgang te realiseren.

Dat Echo-lotgenotenwerking is opgenomen door de Warmste Week als een van de projecten die extra steun verdienen in Vlaanderen, zorgt voor een boost in de aanpak tegen kindermishandeling. Echo-lotgenotenwerking groeit en heeft op een jaar tijd zonder de nodige omkadering toch een werking van meer dan 60 leden opgezet dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Over warmte gesproken. De Warmste Week toont dat we klaar zijn voor een volgende stap: écht luisteren naar de ervaring van zij die geweld meemaakten en dit als leidraad gebruiken voor alle verdere stappen.

Een grote “dankjewel” aan de Warmste Week en iedereen die hier nu de schouders mee onderzet.

Tim Stroobants

Directeur

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling